MUDr. Jan Přáda
Předseda
Pracoviště: Gynekologie, Praha
Email: jan.prada@vfn.cz
Tel: 775 141 990
MUDr. Monika Hilšerová
Místopředsedkyně
Pracoviště: ARO, Praha
Email: juniordoctor@clkcr.cz
MUDr. Jan Pavel Novák

Pracoviště: Všeobecné praktické lékařství, Proseč
Email: Ordinacebackovsky@seznam.cz
MUDr. Marie Lopourová
  
Pracoviště: Kardiochirurgie, Hradec Králové
Email: Marie.lopourova@gmail.com​